Το τμήμα Β2 του 1ου Γυμνασίου Νάξου διενεργεί μια έρευνα για την εκπρoσώπηση των γυναικών στην πολιτική της σύγχρονης Ελλάδας. Ξεκινήσαμε ερευνώντας πόσες γυναίκες υπάρχουν στην Βουλή. Στη συνέχεια βρήκαμε πόσες γυναίκες εκλέχτηκαν Νομάρχες και πόσες Δήμαρχοι στους μεγάλος δήμους της χώρας. Τέλος θα εξετάσουμε δειγματοληπτικά πόσες γυναίκες υπάρχουν στα 15μελή συμβούλια των ελληνικών σχολείων.

Tuesday, May 8, 2007

Αποτελέσματα έρευνας

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι απογοητευτικά. Στη Βουλή, σε σύνολο 300 Βουλευτών, υπάρχουν 42 γυναίκες (14%). Από τις 50 Νομαρχίες της χώρας μόνο 2 έχουν Νομάρχη γυναίκα (4%), ενώ εξετάζοντας τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας και τις πρωτεύουσες των νομών, σε σύνολο 67 δήμων ανακαλύψαμε μόνο 1 γυναίκα Δήμαρχο (1,4%)!
Συνεχίζοντας την έρευνά μας στα σχολεία της περιοχής μας (νομός Κυκλάδων) ανακαλύψαμε ότι μόνο το 32% των μελών των 15μελών των σχολείων είναι κορίτσια ενώ μόλις 8% των σχολείων έχουν πρόεδρο κορίτσι.